Suç, Suç Önleme, Suçun Önlenmesi, Suçla mücadele, Suçla mücadelede etkinlik, Suç Önleme Stratejileri, Proaktif Polislik, Suç ve şiddet, Suç Önleme Sempozyumu, suç sempozyumu, suconleme, suconleme.org, çocuk suçluluğu, suç önleme sempozyumu bursa, bursa
ANA SAYFA SEMPOZYUM TEMALARI BİLDİRİ SUNUM REHBERİ DESTEKLEYENLER KONAKLAMA ULAŞIM İLETİŞİM
 
 

 
 
H oşgeldiniz
Suç Önleme Sempozyumu ana sayfasına hoşgeldiniz. Bursa Vinç

Bu sempozyum, suçun önlenmesine yönelik çalışmaları olan akademisyen ve sahada görev yapan pratisyenlerin projelerinin, örnek çalışmalarının ve uygulamalarının sergileneceği ulusal bir organizasyondur.

Bu organizasyonda sadece kanun uygulayıcılarının değil, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, akademisyenlerin, gazetecilerin, hukukçuların, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, birey olarak vatandaşın ve diğer aktörlerin suçun önlenmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Bursa Emniyet Müdürlüğünün 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi, Polis Akademisi, EGM Asayiş Daire Başkanlığı ile birlikte düzenlediği Suç Önleme Sempozyumu sona erdi. 2 gün süren ve 8 oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda 35 sözlü bildiri ile 16 poster bildiri sunumu yapıldı. ‘Suç önleme politikalarının değerlendirilmesi, suçla mücadelede teknoloji kullanımı, suç türlerine göre suç önleme yöntemleri, sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik durumlar suç ilişkisi, suç önlemede çevresel, toplumsal ve mekânsal faktörler ‘olarak belirlenen sempozyum temalarında “adli suçlar ve beyaz yakalı suçların sosyolojik analizi”, “mesleğe bağlı şiddet”,” modernleşme ve suç”, “yerel yönetimler ve suç önleme”, “kadın cinayetleri” , “aile içi şiddet” gibi toplumu yakından ilgilendiren önemli konular ele alındı.
Ege üniversitesinden Muş Alpaslan üniversitesine, Mardin Artuklu Üniversitesinden Bolu İzzet Baysal üniversitesine kadar ülkemizin 16 farklı üniversitesinden değerli akademisyenler ile sahada görev yapan, çalışmalarını bilimsel verilerle desteklemiş19 emniyet teşkilatı personelinin yaptığı sunumları yurt genelinden gelen 480 katılımcı takip etti.

Sempozyuma sunum, katkı ve katılımlarıyla destek sağlayan kişi ve kurumlarımıza teşekkür ederiz.

YENİ ÇALIŞMALARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE…

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Welcome to the home page of the Symposium of Crime Prevention.

This symposium is a national organisation where academicians and practitioners working in the field meet and exhibit their projects, sample studies and practices.

In this organisation not just law enforcement is targeted, all relevant public agencies and organizations, academics, journalists, lawyers, civil society organisations, local governments, individual citizens and other actors are expected to contribute to the prevention of crime.

The Symposium of Crime Prevention held on 7-8 October 2011 by Bursa City Police Department in cooperation with the Uludag University, Police Academy and TNP Department of Security has ended. During this two day long symposium 35 oral presentations and 16 poster presentations were made in 8 sessions.

Among “Evaluation of crime prevention policies, the use of technology to combat crime, crime prevention methods according to the type of crime, the relation between socio--economic, cultural and demographic status and crime, environmental, social and spatial factors on crime prevention” themes of the Symposium, important issues related to community like "social analysis of criminal offenses and white collar crimes”, “career-based violence ", “modernisation and crime”, local governments and crime prevention”, “women’s murders”, “domestic violence” were discussed.

480 participants from around the country followed the presentations of the valuable academics from 16 different universities among which were Aegean University, Mus Alpaslan University, Mardin Artuklu University, Bolu İzzet Baysal University and 19 police personnel working in the field.

We would like to thank to people and institutions who provided contribution, support and participation.

Hope to meet in future with new projects….
 
 
 
mantar bariyer bariyer