Suç, Suç Önleme, Suçun Önlenmesi, Suçla mücadele, Suçla mücadelede etkinlik, Suç Önleme Stratejileri, Proaktif Polislik, Suç ve şiddet, Suç Önleme Sempozyumu, suç sempozyumu, suconleme, suconleme.org, çocuk suçluluğu, suç önleme sempozyumu bursa, bursa
ANA SAYFA SEMPOZYUM TEMALARI BİLDİRİ SUNUM REHBERİ DESTEKLEYENLER KONAKLAMA ULAŞIM İLETİŞİM
 
 

 
A maçları
Suçla mücadele adına hazırlanan ve/veya uygulanan spesifik çalışmaların tanıtılması,
Suçla mücadele eden birimler ve yetkililer arasında projelerin ve bilgi birikiminin paylaşılması,
Üniversitelerde suçla mücadele alanında hazırlanmış veya araştırma safhasında olan akademik çalışmaların tanıtılması ve bu alandaki teorik bilgi birikiminin zenginleştirilmesi,
Diğer kamu ve yarı kamusal kurum ve kuruluşlarda suçun önlenmesine ilişkin çalışmaların ve deneyimlerin paylaşılması.
Söz konusu alandaki teorik ve pratik bilgi birikiminin somut olarak başta asayiş olmak üzere suçun önlenmesine yönelik uygulamalara dönüştürülmesi,
Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesine zemin hazırlanması ve görüş birliğinin oluşmasına katkı sağlanması,
Suçun önlenmesine yönelik yeni çalışmalara esin kaynağı olunması ve bu tür çalışmaların teşvik edilmesi,
Suçun önlenmesine yönelik strateji ve politikalar için elverişli bir akademik bilgi havuzu oluşturulması,
Ulusal, bölgesel ya da yerel uygulamaların uluslar arası literatüre kazandırılması,
Suçun önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ışık tutacak verilerin ve bilgi desteğinin sağlanması,
Yine bu alandaki kurumsal düzenlemelere ve yeniden yapılanma çalışmalarına destek olacak uygulamaya dönük akademik ve pratik yönlerden yararlı önerilerin oluşturulması,
Uluslararası literatürdeki bilgi birikiminin ulusal literatüre kazandırılması,
Bu konudaki ders ve seminerler için zengin bir veri tabanı oluşmasına katkı sağlanması.
 
 
 
mantar bariyer bariyer