Suç, Suç Önleme, Suçun Önlenmesi, Suçla mücadele, Suçla mücadelede etkinlik, Suç Önleme Stratejileri, Proaktif Polislik, Suç ve şiddet, Suç Önleme Sempozyumu, suç sempozyumu, suconleme, suconleme.org, çocuk suçluluğu, suç önleme sempozyumu bursa, bursa
ANA SAYFA SEMPOZYUM TEMALARI BİLDİRİ SUNUM REHBERİ DESTEKLEYENLER KONAKLAMA ULAŞIM İLETİŞİM
 
 

 
H edefleri
Suç ile mücadele de ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak ve geliştirmek,
Üniversitelerde suçla mücadele alanında hazırlanan akademik çalışmaların tanıtımının yapılarak uygulanabilir olanların hayata geçirilmesini sağlamak,
Suçla mücadele konusunda çalışan resmi, yarı resmi, özel ve sivil kurum ve kuruluşlar ile Emniyet Teşkilatı bünyesindeki asayiş birimleri arasında etkili bir işbirliğinin gerçekleşmesine yardımcı olmak,
Bu işbirliği çerçevesinde eldeki bilgilerin paylaşılarak ortak projelerin yürütülmesini teşvik etmek.
Akademik tez ve çalışmaların öncelikli olarak realize edilmesi amacıyla uygulamada kullanılır hale getirmek.
Halihazırda söz konusu alanda uygulamada olan bir takım yeni yöntemlerin, taktiklerin ve projelerin uygulamaya geçirilmesi hususunda görüş birliğine vararak, işbirliği içinde hayata geçirmek.
Yeni çalışma ve projeler için uygun bir zemin oluşmasına ve desteklenmesine katkı sağlamak.
Yabancı literatürde bulunan ve pratikte uygulanan yeni teknik ve yöntemlerin incelenmesi ve uygulamaya yönelik olarak değerlendirilmesini sağlamak.
Sonraki uygun bir aşamada diğer ülkelerde suç ile mücadele eden birimlerin yetkililerinin ve bu alanda çalışan yabancı akademisyenlerin çalışmalarının sunumuna zemin hazırlanarak suçla mücadelede daha etkili ve küresel yanıtlar içeren ortak çalışmaların gerçekleşmesini desteklemek.
Ülkemizin suç ve diğer suçlarla mücadele alanında uluslararası boyutta başarılı teorik ve pratik çalışmaların yapıldığı ve örnek alınan bir ülke konumuna ulaşmasına katkı sağlamak.
Suçun önlenmesi konusunda asayiş birimlerinin eğitimi için güncel ve işlevsel eğitici materyal hazırlanmasına katkı sağlamak.
Bu alanda daha çok akademik araştırma ve lisansüstü tezler yapılmasını teşvik etmek.
Suçu önlemeye yönelik asayiş birimlerindeki uzman personel arasında özel işbirliğini geliştirmek ve bir network oluşturmak.
 
 
 
mantar bariyer bariyer